با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

مشخص شدن شرکت‌های معاف از خصوصی‌سازی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ب تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۴ شرکت‌های معاف از خصوصی‌سازی را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های معاف از خصوصی‌سازی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ب تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۴ شرکت‌های معاف از خصوصی‌سازی را مشخص کردند.

 بند ب تبصره ۳ به این شرح است:

طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته٬ از شمول این تبصره مستثنی است.

کد N730983