با تصویب نمایندگان؛

طرح‌های نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود

سیاسی

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در جریان بررسی بخش درآمدی این لایحه نیز بند ب از تبصره ۲ مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت که بدین شرح است:

طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره ۳ بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است، از شمول این تبصره مستثنی است، همچنین واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

تصویب بند (ب) به این معنا است که طرح های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو و ایدور که در مناطق محروم و توسعه‌نیافته قرار دارند، به منظور تکمیل نهایی به بخش خصوصی واگذار نمی شود و دولت موظف است آنها را به سرانجام برساند تا لطمه ای به مناطق مرحوم و توسعه‌نیافته وارد نشود.

همچنین با تصویب بند (هـ) توسط نمایندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یکماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیات وزیران نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.