با تصویب مجلس صورت می گیرد؛

واریز ۱/۱۲ مالیات و سود شرکت‌های درحال واگذاری به خزانه‌داری کشور

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، مقرر کردند تمامی شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۹۴ قرار دارند، یک دوازدهم مالیات و سود سهام خود را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون که در فهرست واگذاری سال ۹۴ قرار دارند، مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی در بودجه شرکت را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف‌های درآمدهای این قانون منظور می‌نماید.

همچنین با تصویب بند دیگری، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، ملی و استانی را موظف کردند پس از فروش املاک (که دستگاه‌ها درخواست تغییر کاربری آن را ارائه داده بودند)، املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

همچنین با تصویب بند دیگری، مقرر شد درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه شود و انتقال هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.