بیکدلی در دیدار با دبیرکل مجلس ملی ترکیه تأکید کرد؛

نقش موثر نمایندگان ایران و ترکیه در توسعه مناسبات

سیاسی

سفیر کشورمان در ترکیه گفت: نمایندگان ایران و ترکیه می توانند هم در توسعه روابط فرهنگی و مناسبات مردمی میان ملت ها ی دو کشور و هم در سطح منطقه ای و بین المللی همکاری های موثری داشته باشند .

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه  با عرفان نظیر اوغلو،  دبیرکل مجلس ملی ترکیه دیدار کرد، در این دیدار مناسبات و همکاری های پارلمانی ایران و ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

سفیر ایران در این دیدار با اشاره به مناسبات خوب بین مجالس دو کشور و تشریح  اهمیت برقراری ارتباط و تبادل تجربیات بین همه بخش های زیر مجموعه مجالس دو کشور تاکید و افزود : مجالس دو کشور می توانند در فعال تر کردن این حوزه مهم از روابط دو کشور نقش موثری ایفا کنند.

وی با تشریح نقش مثبت و موثر گسترش ارتباطات مردمی به ویژه از طریق نمایندگان پارلمانی افزود:  نمایندگان دو کشور می توانند هم در توسعه روابط فرهنگی و مناسبات مردمی میان ملت ها ی دو کشور و هم در سطح منطقه ای و بین المللی همکاری های موثری داشته باشند.     

بیکدلی با اشاره به  روند توسعه مناسبات دو کشور حمایت مجالس را جهت  پیشبرد همکاری های سیاسی فرهنگی و اقتصادی حائز اهمیت برشمرد  .

در این دیدار عرفان نظیر اوغلو دبیرکل مجلس ملی ترکیه نیز با اشاره به روابط دوستانه میان روسای مجالس ایران و ترکیه و همکاری ثمربخش مجالس دو کشور در اتحادیه های بین المجالس اسلامی و آسیایی  ضرورت تحکیم و تقویت بیش از پیش روابط پارلمانی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به حضور ریاست مجلس شورای اسلامی ایران و همکاری موثر هیات های پارلمانی ایران و ترکیه در نشست اخیر روسای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول، ابراز امیدواری کرد که گسترش مراودات بین سطوح و بخش های مختلف مجالس دو کشور به تسهیل همکاری های دو کشور در حوزه های دیگر کمک کند. 

در این دیدار دو طرف از همکاری بین مراکز پژوهشی و کتابخانه های مجالس دو کشور و تبادل تجربیات اداری، تقنینی و فنی بین دو مجلس استقبال کردند.