تعلیق پروازهای مراکش به لیبی

سیاسی

وزارت کشور مراکش از تعلیق پروازهای این کشور به لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  از النشره، وزارت کشور مراکش با انتشار بیاینه ای از تعلیق همه پروازهای این کشور به لیبی خبر داد.

 در این بیانیه همچنین بر بسته بودن فرودگاههای این کشور به روی هواپیماهایی که از لیبی می آیند نیز تاکید شده است.

 این در حالی است که وزارت خارجه تونس نیز با انتشار بیانیه ای درخصوص سفر به لیبی به شهروندان خود هشدار داده است.