فیلم/ حکایت عشق و جهاد در زندگی شهید عماد مغنیه

سیاسی

گروه بین الملل: شبکه المنار به تازگی با انتشار گزارشی به بخشهایی از زندگی روایت نشده «شهید عماد مغنیه» فرمانده حزب الله لبنان پرداخته است.

فیلم/ حکایت عشق و جهاد در زندگی شهید عماد مغنیهگروه بین الملل: شبکه المنار به تازگی با انتشار گزارشی به بخشهایی از زندگی روایت نشده «شهید عماد مغنیه» فرمانده حزب الله لبنان پرداخته است.