پایگاه نظامی ترکیه در کابل به نیروهای امنیتی افغان واگذار شد

سیاسی

ترکیه پایگاه نظامی دوغان را طی مراسم رسمی و با حضور مقامات نظامی دو کشور به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ترکیه پایگاه نظامی دوغان را طی مراسم رسمی و با حضور مقامات نظامی دو کشور به نیرو های امنیتی افغانستان تحویل داد.

پایگاه دوغان محل استقرار نیرو های نظامی ترکیه در کابل بود و نیروهای نظامی این کشور از سال ۲۰۰۲ در این پایگاه حضور دارند.

ژنرال بکر فرمانده نظامی نیرو های ترکیه در این مراسم گفت: ما پایگاه دوغان را به دولت و نیرو های امنیتی افغانستان واگذار کردیم، اما متعهد به ادامه همکاری ها درآینده در افغانستان خواهیم بود.