صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع صاحبان مسکن مهر پرند مقابل مجلس

مجلس

در موعد تحویل مسکن مهر پرند، سازندگان مبالغی بالغ بر ۱۵ میلیون تومان ار از صاحبان مسکن درخواست کردند که این با اعتراض آن‌ها مواجه شده است.

نمایندگان صاحبان مسکن مهر پرند در اعتراض به درخواست مبالغ واریزی مجدد به منظور واگذاری مسکن‌های خود، مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، بنا بر گفته تجمع‌کنندگان٬ با توجه به فرارسیدن موعد تحویل مسکن مهر پرند، سازندگان مبالغی بالغ بر ۱۵ میلیون تومان ار از صاحبان مسکن درخواست کردند که این با اعتراض آن‌ها مواجه شده است.

کد N730714