ضرب العجل گروه فجر لیبی برای خروج مصریها از این کشور

سیاسی

گروه تروریستی فجر لیبی خواستار خروج مصریها از لیبی ظرف 48 ساعت آینده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن مصر، گروه تروریستی فجر لیبی به کارگران مصری ساکن در این کشور 48 ساعت مهلت داد که از خاک لیبی خارج شوند.

این گروه تروریستی با انتشار بیاینه ای به شهروندان مصری هشدار داده است که برای حفظ سلامت و امنیت خود 48 ساعت وقت دارند که از لیبی خارج شوند.

 اخیرا نیز خبر ربوده شدن چند ماهیگیر مصری توسط این گروه تروریستی در لیبی منتشر شد و این در حالی است که تاکنون گزارشی درخصوص سرنوشت این افراد منتشر نشده است.