اجمالی/لاریجانی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی پاسخگوی بیماری اقتصادی دراز مدت کشور است

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی پاسخگوی بیماری اقتصادی درازمدت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی پاسخگوی بیماری اقتصادی درازمدت کشور است.

وی تاکید کرد: گاه فکر می شود که به دلیل تحریم ها سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اما واقعیت این است که این ارزیابی دقیق نیست و شاید تحریم ها نیشتری به بیماری های اقتصادی در کشور زد.

ادامه دارد......