رئیس شورای هماهنگی اصلاحات در گفتگو با مهر مطرح کرد:

جزئیاتی از بررسی عضویت ندا در شورا/ همایشی تا پایان سال نداریم

سیاسی

خون‌چمن گفت: بررسی در خواست عضویت دو حزب سیاسی در شورای هماهنگی اصلاحات هنوز در مرحله گزارش کمیته سیاسی است و قرار شده دبیر کل یکی از احزاب درخواست کننده به جلسه شورای هماهنگی دعوت شود.

محمد خون‌چمن رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات آخرین جلسه شورای هماهنگی در روز یکشنبه اظهار کرد: روز یکشنبه جلسه کمیته انتخابات شورا تشکیل و مباحثی در این جلسه مطرح شد که آقای رهامی رئیس کمیته انتخابات خبر آن را اعلام خواهد کرد.

وی با اشاره به نتیجه بررسی درخواست عضویت حزب ندای ایرانیان و مردمی اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: بررسی این درخواست ها یک پروسه است و زمان می‌برد. در این زمینه کمیته سیاسی ما مدارک دریافتی و پرونده افراد و حزب مورد نظر را بررسی می‌کند و نتیجه را به جلسه شورای هماهنگی گزارش می‌دهد.

خون‌چمن ادامه داد: شورای هماهنگی ممکن است ضرورت ببیند دبیران کل احزاب درخواست کننده عضویت در شورا در جلسه شورای هماهنگی حاضر شوند تا صحبت و سپس رای‌گیری شود و همچنین امکان دارد ضرورتی بر حضور دبیران کل نباشد و رای گیری صورت گیرد. این بستگی به جلسه شورا دارد، هر تصمیمی گرفته شود در جلسه بعدی شورا در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید کرد: بررسی عضویت این دو حزب سیاسی هنوز در مرحله گزارش کمیته سیاسی قرار دارد که البته قرار شده است که دبیر کل یکی از احزاب در جلسات بعدی به جلسه شورای هماهنگی دعوت شود.

وی با بیان اینکه عضویت در کمیته انتخابات بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت: عضویت در این کمیته راحت‌تر از عضویت در خود شورای هماهنگی است زیرا مجموعه موقتی است که صرفا انتخاباتی بوده و موجودیت آن تا زمان انتخابات مجلس دهم است.

خون‌چمن از انتخاب مسئولین و اعضای کمیته‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در جلسه آینده این شورا خبر داد و افزود: اعضا و مسئولین کمیته‌های شورا معمولا سالی بکبار انتخاب می‌شوند که هفته آینده انتخاب اعضا آنها در دستور کار قرار دارد.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین گفت: شورای هماهنگی همایش یا برنامه انتخاباتی را تا پایان سال ندارد اما برنامه‌هایی را قطعا برای سال آینده خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با شورای مشورتی خاتمی در تعیین راهبردها و مسائل اجرایی هماهنگ هستند اظهار کرد: این دو شورا در برنامه ریزی‌ها با یکدیگر بصورت هماهنگ کار می‌کنند و نمی‌شود گفت تفکیک و یا حتی اختلافی میان این دو وجود دارد.

خون‌چمن اضافه کرد: کار شورای مشورتی بیشتر راهبردی است اما این به معنی این نیست که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تعیین راهبردها سهیم نباشد، بلکه این دو مجموعه با یکدیگر هماهنگ کار می‌کنند و حتی در برخی موقعیت‌ها ضرورت دارد شورای مشورتی هم در مسائل اجرایی به مانند شورای هماهنگی ورود کند.