فیلم/حملات جنگنده های مصری به مراکز داعش در لیبی

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: جنگنده های مصری در پی اعدام 21 قبطی مصری از سوی داعش لیبی مواضع آنها را هدف قرار دادند.

فیلم/حملات جنگنده های مصری به مراکز داعش در لیبیخبرگزاری مهر-بین الملل: جنگنده های مصری در پی اعدام 21 قبطی مصری از سوی داعش لیبی مواضع آنها را هدف قرار دادند.