اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل آتش بس در اوکراین شد

سیاسی

اتحادیه اروپا با اذعان به برقراری آتش بس در شرق اوکراین خواستار اجرای کامل آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه، اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل آتش بس در شرق اوکراین شد.

«ماجا کوچیجانسیک» سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : با وجود برخی حوادث به نظر می رسد آتش بس به شکل گسترده ای رعایت شده است.

وی در ادامه گفت: ضروری است آتش بس به طور کامل اجرا شود. آتش بس، آتش بس است و این به معنای آن است که تیراندازی ها باید متوقف شود.

ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند.