ورود وزیر دفاع فرانسه به قاهره برای امضای قرارداد نظامی

سیاسی

وزیر دفاع فرانسه برای امضای قرارداد فروش جنگنده های رافائل به مصر وارد قاهره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،منابع مصری از ورود جان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه برای امضای قرار داد نظامی جنگنده های رافائل و ناوچه های چند منظوره و مهمات آن وارد قاهره شد.

قرار است وی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری و نیز صدقی صبحی وزیر دفاع مصر دیدار کند.

 منابع آگاه در فرودگاه بین المللی قاهره همچنین از ورود هیئت نظامی فرانسوی با یک هواپیمای اختصاصی چند ساعت قبل از ورود جان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه رای امضای قرارداد جنگنده های رافائل با مصر خبر داده بودند.

این منابع  بیان کردند: هیئت فرانسوی شامل بیست مسئول نظامی است که علاوه بر امضا قرارداد جنگنده های مذکور، اوضاع و رخدادهای و همکاری در زمینه تروریسم به ویژه پس از اعدام 21 مصری را مورد رایزنی قرار خواهند داد.

از سوی دیگر صدقی صبحی وزیر دفاع مصر گفت: اراده مصری ها بر تروریسمی که قصد دارد مصر را ویران و در آن بی ثباتی و نا امنی ایجاد کند غلبه خواهد کرد