تناسب اندام شرط ارتقای مقام در ارتش چین

سیاسی

ارتش آزادی‌ بخش خلق چین از اعمال محدودیت در سیاست جدید تناسب اندام اعضای ارتش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در گزارشی نوشت سربازان چاق چینی با خطر ارتقا نیافتن مواجه بوده و این آخرین تغییرات در ارتش برای سالهای 2015 تا 2020 و  قوانین عضوپذیری است.

بر اساس این گزارش ارتش آزادی بخش خلق چین طرحی را تصویب کرده که بر اساس اعضای ارتش برای ارتقای مقام باید تناسب اندام خود را حفظ کنند.