به خاطر حفظ سلامت غذایی؛

هاشمی از اقدامات وزارت صنعت و معدن تقدیر کرد

دولت

دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی٬ به خاطر کاهش سهم تامین روغ پالم نسبت به سایر انواع روغن‌های خام وارداتی از نعمت زاده تقدیر کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حسن همکاری و همدلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در کاهش واردات روغن پالم قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا٬ سیدحسین هاشمی در نامه خود به محمدرضا نعمت زاده آورده است: بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را از حسن همکاری و همدلی در راستای اجرای تصمیمات متخذه در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص کاهش سهم تامین روغ پالم نسبت به سایر انواع روغن‌های خام وارداتی اعلام کرده و امیدوارم شاهد همکاری‌های بین بخشی بیشتری در آینده باشیم.

 

 

کد N729483