خیزش مردمی سراسر بحرین را فراگرفت

ایرنا نوشت:

بحرین در روزهای اخیر در چهارمین سالروز قیام ملت شاهد 144 تظاهرات و حرکت اعتراض آمیز در 57 منطقه این کشور بود .

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی اللؤلؤه بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره آزادی ها و حقوق بشر جمعیت ملی اسلامی الوفاق گزارش داد: 52 نفر در اثر یورش نیروهای آل خلیفه در روزهای اخیر زخمی و 41 نفر نیز بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در 99 مورد علیه تظاهرات کنندگان و مردم بی دفاع بحرین به خشونت و اقدامات سرکوبگر متوسل شدند که در اثر آن دستکم 52 نفر مجروح شدند که وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

آمارها حاکی است که نیروهای سرکوبگر رژیم آل خلیفه به 18 خانه یورش بردند و به شدت مردمی که خواستار تحقق یافتن دمکراسی در کشور خود هستند را سرکوب کردند.

4949

کد N729183