تصاویری که داعش از اعدام 21 قبطی مصری منتشر کرده است

گروه تروریستی داعش 21 تبعه مصری را در لیبی سر برید.

تصاویری که داعش از اعدام 21 قبطی مصری منتشر کرده استگروه تروریستی داعش 21 تبعه مصری را در لیبی سر برید.

 

 

 

 

به گزراش پایگاه خبری شبکه العالم، داعش فیلمی را از سربریدن این مصری ها تحت عنوان "پیامی امضا شده با خون به امت صلیبی" منتشر کرد.
این 21 مصری همگی مسیحی بودند که از مدتی قبل در اسارت گروه تروریستی داعش در لیبی قرار داشتند.
داعش پنجشنبه گذشته تصاویری را از این کارگران مصری با لباس نارنجی در سواحل لیبی منتشر و آنان را به عنوان "اسرای صلیبی" معرفی کرد.
داعش مدعی شد که با این اقدام در حال گرفتن انتقام حوادثی است که برای مسلمانان در غرب روی می دهد.
همه این اسرا از اهالی استان "المنیا" بودند و در لیبی در کارهای ساختمانی فعالیت داشتند.

49261

کد N729181