عملیات بزرگ مقابله با داعش در غرب افغانستان

سیاسی

مقامات امنیتی افغانستان می گویند قرار است بزرگترین عملیات پاکسازی ۱۳ سال گذشته در استان «فراه» برای مقابله با تروریست های داعش راه اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقامات امنیتی این کشور می گویند قرار است بزرگترین عملیات پاکسازی ۱۳ سال گذشته در استان «فراه» برای مقابله با تروریست های داعش راه اندازی شود.

این عملیات بزرگترین راندمان نظامی قوای مسلح غرب افغانستان علیه تروریست های تکفیری است و قرار است در شهر «خاک سفید» به مرحله اجرا دربیاید.

منابع امنیتی استان فراه افغانستان به طور مستند تایید کرده اند که تکفیری های داعش در این منطقه حضور فعال دارند.