نمایندگان مجلس تصویب کردند؛

واریز درصدی از ارزش صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی

مجلس

سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود.

بانک مرکزی موظف شد 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی٬ به صندوق توسعه ملی واریز کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان در نشست علنی دو‌شنبه 27 بهمن‌ماه مجلس، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با بند (ب) از تبصره 2 آن با 149 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند ب تبصره 2 بودجه 1394 آمده است:

سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

این بند به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت.

لاریجانی در این خصوص توضیح داد که این قانون در زمره مواردی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند مجلس باید با دولت همراهی کند.

کد N728846