با تصویب نمایندگان:

سقف عوارض گاز طبیعی و مصرفی 21 هزار میلیارد ریال تعیین شد

سیاسی

با تصویب نمایندگان مجلس سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی در سال 94، 21 هزار میلیارد ریال تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت صبح دوشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 اختصاص یافت.

بر همین اساس نمایندگان در بند (ت) این لایحه تصویب کردند که در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی، موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 21 هزار میلیارد ریال (21000000000000) تعیین می شود.

این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود عنوان کرده بود شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 130 ریال (یکصد و سی ریال) که جمعا به 16 هزار میلیارد ریال می رسد از مشترکین دریافت شود. البته منابع مذکور به عنوان درآمدهای  شرکت های ذیربط محسوب نمی گردد  و مشمول مالیات نمی شود که این بند (ت) لایحه دولت در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح قرار گرفت و با تعیین شدن هر متر مکعب گاز طبیعی 100 ریال جمعا به 21 هزار میلیارد ریال تغییر یافت.