نادران طی تذکری مطرح کرد:

کسری 16 میلیاردی بین درآمدها و هزینه های مطرح شده در بودجه

سیاسی

نماینده مردم تهران از وجود 16 میلیارد تومان کسری بودجه میان در آمدها و هزینه ها در لایحه بودجه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران طی تذکری با اشاره به سخنان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق پیرامون پیشنهاد لارگانی مبنی بر بازگشت به بند «ت» به لایحه بودجه اظهار داشت: در مورد این موضوع دو گزارش از سوی دولت و کمیسیون مطرح شد که دولت عنوان کرده براساس محاسبات خود و با احتساب هر متر مکعب گاز 13 تومان، میزان درآمد حاصل، 16 هزار میلیارد ریال می شود؛ از طرفی کمیسیون با احتساب هر متر مکعب گاز 10 تومان علاوه بر اینکه اعلام می دارد هزینه مردم کم می شود، عنوان داشته، میزان درآمدها به 21 هزار میلیارد ریال می رسد که این موضوع تناقضی است که بایستی ابتدا در کمیسیون حل می شد.

وی در ادامه در تذکر دیگری افزود: طبق تبصره یک بند چهار ماده 186 اعداد و ارقام بودجه باید روشن باشد در حالی که هم اکنون جدولی از سوی اعضای کمیسیون توزیع شد که نشان می دهد مبلغ کل درآمد حاصل حدود 216 میلیارد تومان است و در همین زمینه پیرامون هزینه ها سرفصل جدیدی باز کردند و میزان هزینه ها را 239 میلیارد تومان عنوان کردند که در این جا ما شاهد کسری 16 میلیارد تومانی هستیم.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: در این صورت دولت باید 16 میلیارد تومان کمتر تخفیف دهد بدون اینکه کمیسیون مشخص کند این 16 میلیارد تومان چگونه برداشت شود یا به چه بخشی تخصیص داده نشود.