اعتراض پارلمان افغانستان به تعداد و حقوق هنگفت مشاوران دولت

سیاسی

مجموع مشاوران رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به 57 نفر می رسد که هریک از این افراد مبالغ هنگفتی از حکومت دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ایجاد تشکیلات موازی و گاه غیر ضروری در افغانستان، موجب نگرانی نخبگان سیاسی این کشور شده است.

طبق گزارش ها، مجموع مشاوران رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به 57 نفر می رسد که هریک از این افراد مبالغ هنگفتی از حکومت دریافت می کنند. همین مساله اعتراض مقامات پارلمانی افغانستان را در پی داشته است.

این در حالی است که به گفته مقامات افغانستانی، این کشور در سال 1394 با 800 میلیون دلار کسری بودجه رو به رو است.

اشرف غنی و عبدالله عبدالله به مردم افغانستان وعده داده بودند که به تشکیل اداره های موازی در حکومت و هزینه های غیر ضروری پایان خواهند داد اما هنوز قدم مثبتی در این زمینه برداشته نشده است.