در بیانیه ستاد حقوق بشر مطرح شد؛

قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا محکوم شد

سیاست داخلی

قتل فجیع سه دانشجوی جوان مسلمان در آمریکا حادثه‌ای منفرد و مجزا نیست که صرفاً یک جنایت اتفاقی به حساب بیاید و با اعلام انزجار، مسئولیت دولتمردان آمریکا تمام شود

ستاد حقوق بشر قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا را محکوم کرد و با صدور بیانیه‌ای به دولت‌های غربی هشدار داد.

به گزارش ایلنا٬ این بیانیه به شرح زیر است:

قتل فجیع سه دانشجوی جوان مسلمان در آمریکا حادثه‌ای منفرد و مجزا نیست که صرفاً یک جنایت اتفاقی به حساب بیاید و با اعلام انزجار، مسئولیت دولتمردان آمریکا تمام شود، بلکه محصول سیاست دامن زدن به تنفر مذهبی و قومی و نژادی و به‌خصوص اسلام هراسی است که به نحوه وسیع توسط سیاستمداران و دولتمردان آن کشور و سایر دول غربی اعمال می‌شود و رسانه‌های این کشور‌ها نیز در وسعت کم‌نظیری به آن دامن می‌زنند؛ لذا توجه دولتمردان آمریکا را به تعهدات سنگین بین المللی که در زمینه دوری و جلوگیری از هرگونه اقدام تحریک آمیز و تنفر برانگیز نسبت به ادیان و اقوام دارند جلب می‌نمائیم و نادیده گرفتن این تعهدات جنایت در حق بشریت محسوب می‌شود و قابل پیگیری بین المللی است.

دولت آمریکا رسانه‌های آن کشور را نیز به وظایف قانونی که در این زمینه دارند توجه دهد، زیرا بر اساس قوانین آن کشور و مقررات بین‌المللی مصرح در اسناد حقوق بشر هیچ رسانه حق انتشار مطالب برانگیزنده تنفر قومی و مذهبی را ندارد و اصل آزادی بیان در تمام اسناد بین‌المللی با این اقدامات خلاف تناسب و سازگاری ندارد.

متاسفانه در حادثه اخیر پاریس که خود محصول سیاست استفاده از اهرم تروریسم دول غربی بود و می‌بایست باعث توجه و تنبه دولتمردان غربی در تولید، پرورش و تجهیز نظامی تروریست‌های مرتکب آن جنایت و بسیاری دیگر از جنایات مشابه شود، خود با ترفند فریبکارانه به موجی قوی برای اسلام هراسی و دامن زدن به تنفّر مذهبی تبدیل شد! و شعار «دفاع از آزادی بیان» که مورد قبول همه است پوششی شد برای سیاست تروریسم دولتی معاصر غربی که مخالف همه مقررات و تعهدات نرم‌های اخلاقی جهانی است!

ستاد حقوق بشر، روند کنونی تنفر و تبعیض را که در دموکراسی‌های غربی به یک سیاست رایج تبدیل شده است و با اهرم رسانه‌ای تطهیر می‌شوند، روند بسیار خطرناکی برای صلح و امنیت بین المللی می‌داند و به دولت آمریکا و دولتهای اروپایی درخصوص آثار و نتایج سنگین ادامه این سیاست‌ها و عدم توجه به تعهدات روشن بین المللی هشدار می‌دهد.

کد N728313