وکیل رحیمی به ایلنا خبر داد:

درخواست اعاده دادرسی در مرحله بررسی است/ تا ساعت 4 با رحیمی در تماس بودم

سیاست داخلی

تا حدود سه و چهار بعدازظهر با موکلم ارتباط داشتم اما بعد از این ساعات٬ گویا موضوع بازداشت و انتقال وی به زندان اوین پیش آمده است.

وکیل محمدرضا رحیمی گفت: درخواست اعاده دادرسی٬ مانع از اجرای حکم نیست.

محمدرضا نادری٬ در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا٬ با اشاره به انتقال رحیمی به زندان اوین گفت: تا حدود سه و چهار بعدازظهر با موکلم ارتباط داشتم اما بعد از این ساعات٬ گویا موضوع بازداشت و انتقال وی به زندان اوین پیش آمده است.

نادری افزود: قاعدتا موکلم برای تحمل 5سال زندان به اوین منتقل شده است و اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود٬ رحیمی از زندان خارج می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست اعاده دادرسی٬ باز هم باید انتقال به زندان اتفاق می‌افتاد٬ گفت: درخواست اعاده دادرسی٬ مانع از اجرای حکم نیست.

نادری افزود: اعاده دادرسی هنوز پذیرفته نشده است و در مرحله بررسی قرار دارد.

درخواست اعاده دادرسی در مرحله بررسی

 

کد N728231