واکنش کوبنده اخوان المسلمین اردن به حکم حبس «بنی ارشید»

سیاسی

جمعیت اخوان المسلمین، جبهه عمل اسلامی اردن از دست زدن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در واکنش به حکم حبس زکی بنی ارشید خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اخوان المسلمین اردن حکم حبس معاون این جمعیت زکی بنی ارشید را نقض آزادی بیان و مصادره حقوق شهروندان دانست.

در بیانیه این جمعیت در واکنش به حکم دادگاه اردنی در حبس یک و نیم ساله بنی ارشید آمده است: با نهایت محکومیت و مخالفت خبر حکم صادره را دریافت کردیم. این حکم سرکوب کننده آزادی و مصادره کننده حقوق شهروندی و بی اعتنایی به حقوق شهروندان و اراده آزاد و کرامت آنها است زیرا این حقوق سرآغاز اصلاحات است و بی توجهی به آن استبداد و فساد است.

در این بیانیه آمده است: زکی بنی ارشید از خادمان کشور است و زندان خللی در موضع شجاعانه وی به وجود نمی آورد و این احکام باید راهی به سوی گشودن جاده اصلاحات به شکل گسترده باشد.

اخوان المسلمین اردن تاکید کرد: اخوان المسلمین که در معرض انواع فشارها قرار دارد به خط مشی خود ادامه خواهد داد و در برابر این ظلم هایی که به زیان کشور است تسلیم نمی شود. این اقدام هرگز ما را از فریاد حق طلبی باز نمی دارد. راهی جز خروج از استبداد جز با اصلاحات نیست.

در همین حال علی فرزند بنی ارشید گفت: پدرم آزاده خواهد ماند حتی در زندان و احدی نمی تواند گزندی به وی وارد کند. ما به همراه همه شرافتمندان دست به اعتصابات و تحرکات اعتراض آمیز خواهیم زد.

حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز صدور حکم علی بنی ارشید را به مثابه کشتاری که به نام حقوق و صدور احکام ظالمانه صادر می شود دانست و بیان کرد: این احکام ظالمانه از سوی دادگاه امنیت کشور محکوم است. این حکمی سیاسی و پیامی منفی به ملت اردن است. این حکم با اصول عدالت در تضاد است و مفهوم محاصره و فشار را تداعی می کند.

جبهه عمل اسلامی اردن اعلام کرد: حمله به شخصیتهای ملی هرگز عزم ما را در مسیر عمل به وظایفمان ضعیف نمی کند. مطلوب حفاظت کشور با اصلاحات واقعی است زیرا فشار به ملتها و نقض آزادی آن و محروم کردن آن از حق آزادی بیان و آزادی کلمه منجر به خشونت و افراط گرایی بیشتر خواهد شد.