با تصویب نمایندگان؛

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یافت

سیاسی

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با تصویب نمایندگان به 20 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 اختصاص یافت.

نمایندگان با تصویب بند(الف) تبصره ای مقرر کردند در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، چهارده و نیم درصد (14.5 درصد) تعیین می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب بند(ب) این تبصره مقرر کردند سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین می شود.

بر این اساس در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.