زوما طرح اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی را ارائه کرد

سیاسی

یک رسانه غربی از ارائه طرح اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جاکوب زوما» با ارائه طرح اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی، مالکیت خارجی‌ ها را بر زمین های کشورش ممنوع اعلام کرد.

رئیس‌ جمهوری آفریقای جنوبی با اشاره به اعمال محدودیت در وسعت زمین‌ های کشاورزی ساکنان محلی از ارائه طرح مالکیت زمین به پارلمان در سال جاری خبر داد که بر اساس آن کشاورزان محلی نمی‌ توانند مالکیت بیش از 12 هزار هکتار زمین را در آینده در اختیار داشته و خارجی‌ ها نیز تنها می‌ توانند اراضی را بین 30 تا 50 سال اجاره کنند.