نوبخت در مجلس:

در سایه وحدت دولت و مجلس کشور را اداره می کنیم

سیاسی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به عنوان سخنگوی دولت اعلام می کنم هر قدر حلقه محاصره تنگ تر شود در سایه وحدت دولت و مجلس کشور را اداره می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصرمجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایجه بودجه سال ۹۴ در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت: بودجه ۹۴ شرایطی متفاوت دارد؛ قیمت نفت در سالهای اخیر هیچگاه به این حد تنزل نکرد.

وی گفت: با این فشار سیاسی بدخواهان انقلاب مترصدند آثار ضعف و ناراحتی را در نظام جمهوری اسلامی مشاهده کنند.

نوبخت ادامه داد: بنده به عنوان سخنگوی دولت اعلام می کنم هر قدر فشار بر دولت سخت شده و حلقه محاصره تنگ تر شود در سایه وحدت بین فرزندان این ملت یعنی دولت و مجلس، این کشور را اداره می کنیم.

به گزارش مهر این اظهارات نوبخت احسنت و حمایت نمایندگان را در پی داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: باید از مجلس قدردانی کنم که در ۷۰ روزی که لایحه بودجه را تقدیم کردیم حقا و انصافا برای گره گشایی بدون هیچ منفعتی تلاش کردند تا دولت را در این شرایط دشمن شاد نکنند.

وی با بیان اینکه من از سوی دولت از مجلس و کمیسیون تلفیق تشکر می کنم، خاطرنشان کرد: امروز شما در معرض ارزیابی و قضاوت قرار دارید، دیگران نیز در حال قضاوت و ارزیابی هستند و مرتبطین آنها نظاره گر این تعامل دولت و مجلس می باشند تا در همین اولین ساعات خبر شبکه هایشان موضوع رابطه دولت و مجلس را در شرایط تحریم ارزیابی و تحلیل کنند.

ادامه دارد...