کاتب در موافقت با کلیات لایحه بودجه مطرح کرد:

افزایش ۱۵ درصدی تملک دارایی ها در بودجه سال آینده

سیاسی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اعتبارات تملک دارایی ها در بودجه سال آینده کشور نیز ۱۵.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۴ اظهار داشت: ما در سال ۹۰ کشور را با صد میلیارد دلار، در سال ۹۱ و ۹۲ با حدود ۲۷ میلیارد دلار اداره کرده ایم و در سال جاری نیز با کمتر از ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی تاکنون اداره کرده ایم.

وی با بیان اینکه اتکای بودجه به نفت در لایحه بودجه سال آینده به ۲۵ درصد رسیده است افزود: منابع عمومی دولت ابتدا ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در کمیسیون تلفیق به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲.۴ داشته است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به درآمدهای مالیاتی در این لایحه تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۳، ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در این بودجه به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی دارای رشد ۲۲.۵ درصدی دوده است و همچنین مالیات بر واردات نیز در این لایحه ۲۴ درصد رشد داشته است.

وی درباره واگذاری دارایی های مالی گفت: فروش اوراق مشارکت از ۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

کاتب کاهش واگذاری سهام را یکی دیگر از نکات مثبت در این لایحه خواند و اظهار داشت: در سال ۹۳، ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام به فروش رسید که این مقدار در سال آینده به ۳ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است این اقدام برای این است که این بودجه واقعی تر و منطقی تر شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره اعتبارات هزینه ای در این بودجه گفت: در سال ۹۳، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای وجود داشت که در بودجه سال ۹۴ به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۱۱.۲ درصدی داشته است. به این عدد در کمیسیون تلفیق ۵ هزار میلیارد تومان اضافه شد که نشأت گرفته از ۱۷ ماده الحاقی که برخی از نمایندگان نسبت به آن انتقاد داشتند که می شود این ۵ هزار میلیارد تومان را در بررسی جزئیات حذف کرد.

وی در مورد اعتبارات تملک دارایی گفت: این اعتبارات از ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۴۸ میلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است و در همین میان نیز کمیسیون تلفیق نیز دو هزار میلیارد تومان هم به اعتبار اولیه اضافه کرد.

نماینده مردم گرمسار با اشاره به موضوع هدفمندی در لایحه بودجه ۹۴ تصریح کرد: اگر نمایندگان نسبت به حذف خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان ابهامی دارند فضا برای اصلاح باز است و می توان این موضوع را اصلاح کرد.