دادگاه محاکمه مرسی به اتهام جاسوسی برای قطر به تعویق افتاد

سیاسی

برگزاری جلسه محاکمه رئیس جمهوری برکنار شده مصر به اتهام جاسوسی برای قطر به نهم اسفند موکول شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره برگزاری اولین جلسه از محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 10 متهم دیگر را به اتهام جاسوسی برای قطر و افشای اسناد امنیت ملی به نهم اسفند(28 فوریه) موکول کرد.

قرار است وی به اتهام جاسوسی برای قطر و افشای اسناد محرمانه دولتی به نفع مقامات دوحه محاکمه شود.