کی یف و جدایی طلبان یکدیگر را متهم به نقض آتش بس کردند

سیاسی

تنها پس از گذشت چند ساعت از برقراری آتش بس میان ارتش اوکراین و جدائی طلبان شرق این کشور، هر دو طرف یکدیگر را متهم به نقض آتش بس کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، از نیه شب گذشته بنا بر توافقنامه ای که میان رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان در مینسک امضا شده بود، آتش بسی میان ارتش اوکراین و جدائی طلبان حاضر در مناطق شرقی این کشور برقرار شد. 

پس از گذشت دو ساعت از برقراری این آتش بس صدای شلیک گلوله شنیده شد و هر دو طرف یکدیگر را متهم به نقض آتش بس کردند. 

پیش از برقراری آتش بس کشورهای اروپایی بویژه آلمان به روسیه در مورد نقض آتش بس هشدار داده و تهدید کرده بودند که در صوت نقض آتش بس تحریم های جدیدی علیه کی یف به اجرا گذاشته می شود. 

با این وجود روسیه عصر روز گذشته از همه طرف ها خاسته بود تا به توافق مینسک پایبند بوده و از نقض آتش بس خودداری کنند.