اصلاحات جدید پادشاه عربستان

ایسنا نوشت:

پادشاه عربستان طی اقدامی اصلاحاتی را در مجلس شورای این کشور و همچنین پست‌های دولتی انجام داد.

به گزارش  خبرگزاری عربستان، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در راستای این اصلاحات عباس بن محمد هادی، معاون وزیر مسکن و سعد بن محمد بن سعد الحریقی، رئیس دانشگاه الباحه را از سمت‌های خود برکنار کرد.

پادشاه عربستان همچنین هفت اعضای جدید را در مجلس شورای این کشور برای مدت باقی مانده از دوره کنونی تعیین کرد.

همچنین عبدالله بن عبدالکریم بن عبدالعزیز العیسی نیز به عنوان معاون وزارت کشور در امور امنیتی و محمد بن حمد الماضی به عنوان مدیر موسسه ساخت تجهیزات نظامی تعیین شدند.

پادشاه عربستان پیشتر نیز اصلاحاتی را در کابینه این کشور انجام داده بود.

26149

کد N726854