همزمان با جلسه علنی امروز صورت گرفت:

تجمع دامداران استان ایلام در مقابل مجلس

مجلس

هیچ وزارتخانه‌ای از دامداران حمایت نمی‌کند و در این شرایط٬ دامداری با موانع بسیاری برای تولید محصولات دامی روبروست.

جمعی از دامداران استان ایلام در اعتراض به نبود شرایط حمایتی از دامداران در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نماینده تجمع‌کنندگان در تشریح دلایل این تجمع گفت: هیچ وزارت‌خانه‌ای از دامداران حمایت نمی‌کند و در این شرایط٬ دامداری با موانع بسیاری برای تولید محصولات دامی روبروست.

وی افزود: به دلیل همین مشکلات ما از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری این موضوع هستیم.

کد N726827