بودجه سال 94 براساس سیاست ثبات قیمت ها تنظیم شده است

سیاسی

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال 94 با تاکید بر لزوم ثبات قیمت ها و کاهش فشار بر مردم تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.

سید هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در موافقات با کلیات لایحه بودجه گفت: در شرایطی که قیمت نفت در حال کاهش است دولت سهم نفت را در بودجه کاهش داده است که این اقدام مهمی است.

وی با اشاره به افزایش 16 درصدی بودجه عمرانی کشور گفت: بودجه جاری امسال 11 درصد افزایش یافته که نشان دهنده نگاه مثبت دولت در توسعه و سازندگی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه دولت در بودجه سال 94 ثبات قیمت ها بوده است اظهار داشت: دولت تلاش داشته است فشار به مردم را کاهش دهد و در همین راستا از افزایش قیمت ها خودداری کرده است.

وی وصول مالیات ها را اقدامی مهم خواند و گفت: سال گذشته با مجوز مجلس سازمان امور مالیاتی نیروهای خود را افزایش داده و در پی آن دولت به کمیسیون تلفیق گزارش داد که بخشی زیادی از مالیات معوق وصول شده است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت و کمیسیون تلفیق مجلس تلاش کردند که لایحه بودجه سال 94 را براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم کنند.