فیلم/ سرکوب اعتراضات مردم بحرین در سالروز انقلاب این کشور

سیاسی

نظامیان رژیم آل خلیفه با شلیک گاز اشک آور به شرکت کنندگان در راهپیمایی چهارمین سالگرد انقلاب این کشور حمله کردند.

فیلم/ سرکوب اعتراضات مردم بحرین در سالروز انقلاب این کشورنظامیان رژیم آل خلیفه با شلیک گاز اشک آور به شرکت کنندگان در راهپیمایی چهارمین سالگرد انقلاب این کشور حمله کردند.