توسط افخم اعلام شد؛

موضع وزارت امورخارجه در خصوص توافق مینسک در بحث اوکراین

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت خارجه با استقبال از نتایج نشست مینسک، ابراز امیدواری کرد اجرای مفاد طرح صلح، گامی جهت حل و فصل مناقشه جاری در شرق اکراین گردد.

وزارت امورخارجه در خصوص توافق مینسک در بحث اوکراین اظهار نظر کرد.

به گزارش ایلنا٬ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با استقبال از نتایج نشست مینسک، ابراز امیدواری کرد اجرای مفاد طرح صلح، گامی جهت حل و فصل مناقشه جاری در شرق اکراین گردد.

افخم ابراز امیدواری کرد اجرای این توافق منجر به خاتمه کامل درگیری‌ها شده و مانع از کشته شدن مردم بیگناه گردد.

کد N726220