فیلم/ رجز خوانی یک پیرزن سوری برای تروریست های داعش

سیاسی

یک پیرزن شجاع سوری با خواندن آیاتی از کلام الله مجید جنایات تروریست های داعش را محکوم کرده و از آنها خواست سوریه را ترک کنند.

فیلم/ رجز خوانی یک پیرزن سوری برای تروریست های داعشیک پیرزن شجاع سوری با خواندن آیاتی از کلام الله مجید جنایات تروریست های داعش را محکوم کرده و از آنها خواست سوریه را ترک کنند.