فیلم/ اوباما برای جلب حمایت از طرح دولتش شکلک درآورد

سیاسی

​رئیس جمهوری آمریکا در کلیپی تبلیغاتی، برای جلب حمایت از طرح دولتش برای اصلاح سیستم بهداشتی این کشور دست به کارهایی غیرعادی زد.

فیلم/ اوباما برای جلب حمایت از طرح دولتش شکلک درآورد​رئیس جمهوری آمریکا در کلیپی تبلیغاتی، برای جلب حمایت از طرح دولتش برای اصلاح سیستم بهداشتی این کشور دست به کارهایی غیرعادی زد.