خلیل المرزوق:

اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه شکست خورده است

سیاسی

یکی از اعضای جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به بی ثمر بودن راهکار امنیتی و شکست اقدامات سرکوبگرانه، راه حل بحران این کشور را سیاسی دانست.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، خلیل المرزوق عضو جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد: رژیم مانع برگزاری تظاهرات می شود تا این گونه وانمود کند که بحران تمام شده است.

وی افزود: رفتار رژیم در حرکت به سوی خشونت سبب بحرانی تر شدن اوضاع و ادامه تظاهرات خواهد شد.

المرزوق تاکید کرد: سرکوب فزاینده در مهار بحران و حل آن شکست خورده است و راهکار بحران فقط سیاسی است.