همکاری تهران و باکو برای ایجاد تقویم مشترک شرعی

سیاسی

رئیس اداره مسلمانان قفقاز در کشور آذربایجان از همکاری تهران و باکو برای ایجاد تقویم مشترک شرعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هیات ایرانی متشکل از اساتید ژئو فیزیک دانشگاه تهران به دعوت اداره مسلمانان قفقاز برای ایجاد یک تقویم مشترک شرعی و رفع تفاوت تقویم در حلول ماه هائی مثل ماه رمضان به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.

این گروه که از رصدخانه یزرگ شهر شاماخی دیدار کرده بودند به اتفاق سفیر کشورمان با شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز دیدار کردند.

در این دیدار شیخالاسلام پاشازاده با تاکید بر اینکه همکاری کارشناسان مورد اعتماد در هلا ل ماه، می تواند از زمینه های اختلاف در جوامع اسلامی بکاهد گفت: امروزه پیشرفت های شگفت انگیزی در ابعاد گوناگون علوم نجوم پدید آمده و دانش بشری در امر تعیین حرکات ستارگان و نیز محاسبات دقیق انواع خسوف و کسوف را پیش بینی می کنند.

وی رجوع به متخصصین ایرانی در امور رویت هلا ل ماه و همکاری ایران و جمهوری آذربایجان را مفید دانست و گفت: عدم ثبوت عید فطر و تاخیر در حصول یقین به پایان ماه رمضان صحت عبادت مسلمانان را مخدوش می کند و لذا با همکاری گروهی از دانشمندان نجوم ایران درباره ثبوت هلا ل ماه، می توانیم تصمیم مشترکی بگیریم.

در این دیدار احمدی گیوی از اساتید نجوم دانشگاه تهران گزارشی از سفر به شهر شاماخی و بازدید از رصد خانه را ارائه داد و با تاکید برضرورت بهره مندی از تجهیزات پیشرفته علمی و دانش نوین بشری برای ثبوت هلا ل ماه گفت: ما کارشناسان جمهوری آذربایجان را دعوت به همکاری می کنیم و امیدواریم با تخصص و توانایی خود بتوانیم نتیجه خوبی حاصل بیاید.

محسن پاک آیین سفیر کشورمان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت فعالیت هماهنگ دنیای اسلام در این زمینه گفت: تفاوت در تقویم در بیشتر کشورهای اسلامی وجود دارد و علمای کشورهای اسلامی می توانند برای حل این مسأله فعالیت مشترکی داشته باشند.

وی همچنین از ابتکار شیخ الاسلام پاشازاده برای دعوت از هیات ایرانی جهت همکاری دو کشور تشکر کرد.