سخنگوی داعش دستگیر شد؛

آمادگی نیروهای امنیتی افغانستان برای مقابله با گروه های تروریستی

سیاسی

نیروهای امنیتی افغانستان عملیات گسترده ای را برای پاکسازی استان های هلمند و قندهار از وجود اشرار مسلح آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، صديق صديقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان با بیان این مطلب گفت عمليات هايی که تاکنون از سوی نيروهای امنيتی افغان در این مناطق انجام شده نتيجه های مثبتی در پی داشته است.

همچنین خبر می رسد ابو ابراهیم خراسانی، رئيس عمومی امنيت ملی افغانستان که پيش از اين مشاور استاندار غزنی بوده و اخيراً به عنوان سخنگوی داعش در افغانستان فعاليت می كرده، در كابل بازداشت شده است.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان می گويد: بازداشت اين فرد بيانگر آمادگی بالای نيروهای امنيتی افغان برای جلوگيری از فعاليت گروه های تروریستی در افغانستان است.