جوکار در گفتگو با مهر مطرح کرد:

احراز وابستگی فتنه به غرب در ۲۵ بهمن ۸۹ / وضعیت آینده «حصر»

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه وابستگی فتنه‌گران به غرب در ۲۵ بهمن ۸۹ برای خیلی‌ها محرز شد، گفت: وضعیت آینده «حصر» سران فتنه، به رفتار این افراد بستگی دارد.

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حرکت تفرقه‌افکنانه سران فتنه در ۲۵ بهمن ۸۹ اظهار داشت: همواره در سطح جامعه و در فضای سیاسی عده ای تلاش می کنند تا این جریان را زنده بماند، اما راه به جایی نمی‌‎برند و امسال هم دیدیدم که راهپیمایی ۲۲ بهمن، به نوعی اقتدار و شکوه حرکت مردم و پایبندی آنها به ارزش ها و بیعت با ولایت را به منصه ظهور رساند.

وی افزود: قدر مسلم در رابطه با رفتارهای این افراد این است که همواره با تحریک هایی که از بیرون صورت می‌گیرد، در داخل حرکاتی را انجام می دهند که در راستای منافع بیرونی‌ها باشد؛ البته اقتدار و قدرت نظام به حدی است که نمی توانند تاثیری بر روی آن داشته باشند، چرا که ملت ما امروز در منطقه حتی از آمریکا نیز عبور کرده است، بنابراین برخی جریان های داخلی مانند عوامل فتنه ۸۸ نمی توانند بر روی کلیت این حرکت تاثیر داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این افراد در ۲۵ بهمن ۸۹ تلاش می کردند تا حرکت خود را نوعی بیداری برای ملت ما قلمداد کنند و آن را به موج بیداری اسلامی که در منطقه شروع شده بود، پیوند بزنند؛ در حالیکه بیداری اسلامی در کشور ما در بهمن ۵۷ و حتی پیش از آن رقم خورده و برای ملت های منطقه الهام‌بخش شده بود؛ بنابراین، این یک نکته انحرافی بود که توسط آنها دنبال شد؛ چرا که منشاء حرکت های ملت های منطقه در سال‌های اخیر، اصل و اساس انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ بوده است.

وی تأکید کرد: در آن مقطع برای همه روشن و شفاف شد که این جریان وابسته به غرب است؛ لذا وقتی ته‌مانده های فتنه ۸۸ چنین حرکتی کردند، وابستگی آنها به دشمن برای خیلی ها محرز شد و تدبیر نظام برای حصر سران فتنه نیز که در آن شرایط صورت گرفت، بهترین تدبیر بود.

جوکار درباره وضعیت آینده تدبیر نظام برای «حصر» تصریح کرد: ادامه حصر منوط به چگونگی رفتارهای این افراد است؛ چرا که آنها از فرصت هایی که به صورت مکرر به آنها داده شد، استفاده نکردند.