افزایش حملات مخفیانه و شبانه آمریکا در افغانستان

سیاسی

گزارش ها حاکی از آن است که حملات مخفیانه و شبانه نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان از اکتبر سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این در حالی است که ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان پایان یافته و ماموریت جدید آنها فقط مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان است.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفته بود: به وضوح اعلام کردیم عملیات مبارزه با تروریسم به عنوان بخشی از ماموریت ما در افغانستان ادامه دارد.

حملات شبانه نیروهای خارجی در این سالها، تلفات غیر نظامی زیادی بر جای گذاشت و بارها خشم مردم افغانستان را برانگیخت.