صدور احکام 4 پرونده تعزیراتی در تهران

تعزيرات حكومتي

احکام تعزیراتی 4 پرونده در تعزیرات حکومتی تهران اعلام شد.

احکام تعزیراتی 4 پرونده در تعزیرات حکومتی تهران اعلام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، در هفته گذشته چندین پرونده تعزیراتی در تعزیرات تهران رسیدگی شد که در یکی از پرونده‌ها حسب گزارش واصله بازرسان مقادیر قابل توجهی برنج خارجی که خارج از شبکه توزیع می شد شناسایی و پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی تهران ارسال شد.

پس از رسیدگی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان و احراز تخلف، مطابق قانون، متخلف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و شش میلیون ریال در حق صندوق دولت و عرضه کالا در شبکه به نرخ رسمی محکوم شد.

همچنین در پرونده دیگری با اعلام شکایت بانک صادرات از شخصی حقیقی دائر بر عدم ایفای تعهدات ارزی، پرونده در این باره تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده که پس از رسیدگی پرونده در شعبه تعزیرات متخلف علاوه بر پرداخت مبلغ تعهد به میزان 774 میلیون ریال در حق بانک شاکی به تادیه جزای نقدی برابر با دو درصد مبلغ مذکور محکوم شد.

در یکی از پرونده‌های تعزیراتی با شکایت شاکی خصوصی مبنی بر اضافه دریافتی حمل بار از سوی یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که مطابق قانون شرکت متخلف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و 821 میلیون و 644 هزار و 800 ریال در حق صندوق دولت محکوم و همچنین استرداد مبلغ 910 میلیون و 822 هزار و 400 ریال در حق شاکی و ممهور کردن پروانه کسب واحد به مهر تخلف اول شد.

در پرونده دیگری با شکایت شاکی خصوصی از یک پزشک جراح مبنی بر اضافه دریافتی هزینه‌های درمانی، پرونده در این باره تشکیل و پس از رسیدگی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی تهران و احراز تخلف، مطابق قانون پزشک مختلف ضمن استرداد مبلغ 12 میلیون تومان در حق شاکی خصوصی به پرداخت مبلغ 24 میلیون تومان در حق صندوق دولت، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شد.

انتهای پیام

کد N725164