ترکیه هواپیمای نظامی می سازد

ترکیه

واحد مرکزی خبر نوشت:

احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه اعلام کرد نخستین هواپیمای نظامی تماما ساخت ترکیه تا پیش از سال 2023 به پرواز در خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از استانبول، داوداوغلو که در تجمع هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه، در سیواس در مرکز ترکیه شرکت کرده بود، گفت: «در دوره‌ای که هیچکس رؤیایی نداشت، یکی از ساکنان سیواس به نام نوری دمیراگ ( مبتکر ساخت هواپیما در ترکیه در سال‌های 1930) رؤیای خود را تحقق بخشید. امروز در عصر نوسازی، من خبر خوشی را به ساکنان سیواس اعلام می کنم. ماه گذشته ما با کمیته‌ صنعت دفاعی تشکیل نشست دادیم و دستورات مربوط به نخستین طرح ساخت یک هواپیمای نظامی را که همه قطعات آن در ترکیه تولید خواهد شد، به این کمیته دادیم».
وی افزود این هواپیما تا سال 2023 به پرواز درخواهد آمد.

26149

کد N724911