فیلم/ اقامه نماز جمعه در برابر کاخ سفید

سیاسی

جمعی از مسلمانان آمریکا با برگزاری نماز جمعه در برابر کاخ سفید، با اشاره به حادثه کارولینای شمالی بر اهمیت زندگی مسلمانان و لزوم تامین امنیت آنها از سوی دولت ایالات متحده تاکید کردند.

جو ایجاد شده در آمریکا علیه سیستم امنیتی این کشور به سبب کشته شدن سه جوان مسلمان دانشجو همچنان ادامه دارد به طوریکه تعدادی از مسلمانان آمریکایی روز گذشته اقدام به اقامه نماز جمعه در مقابل کاخ سفید کردند تا اهمیت تامین امنیت برای مسلمانان را یادآور شوند. 

فیلم/ اقامه نماز جمعه در برابر کاخ سفیدجمعی از مسلمانان آمریکا با برگزاری نماز جمعه در برابر کاخ سفید، با اشاره به حادثه کارولینای شمالی بر اهمیت زندگی مسلمانان و لزوم تامین امنیت آنها از سوی دولت ایالات متحده تاکید کردند.