همکاری چین با کره شمالی و روسیه برای ایجاد منطقه گردشگری

سیاسی

چین با همکاری کره شمالی و روسیه در پی ایجاد منطقه گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، مقامات استان جیلین در شمال شرقی چین در مرز با کره شمالی و روسیه از تصمیم خود برای ایجاد آنچه که منطقه گردشگری بین المللی در یکی از شهرهای مرزی خود خوانده، خبر دادند.

بر اساس این گزارش رودخانه تومن به عنوان خط مرزی چین و روسیه در نظر گرفته می شود و هنوز جزئیات این طرح که معاف از ویزا و مالیات بوده و در امتداد این رودخانه بوده منتشر نشده است.

مدیر اداره گردشگری استان جیلین نیز از همکاری کره جنوبی، ژاپن و مغولستان در ساخت بزرگراهها، خطوط راه آهن و خطوط هوایی این منطقه گردشگری خبر داد.