مشایی در پاسخ به ایلنا:

بیکارم٬ شغلی ندارم

سیاست داخلی

اسفندیار رحیم مشایی در مورد اظهارات رحیمی و طرح سروش آسمانی کذایی درباره وی گفت که این چه شغلی است شما دارید٬ بروید دنبال یک شغل بهتر.

رییس دفتر رییس جمهور سابق کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاران٬ همچنان سعی کرد سکوت کند یا جواب‌های کوتاه بدهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفندیار رحیم مشائی در حاشیه مراسم ترحیم والده محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر اینکه امروز کجا هستید و چه فعالیتی دارید٬ گفت: ایران٬ تهران هستم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با آقای احمدی‌نژاد ارتباط دارید٬ گفت: این چه سوالی است که می‌پرسید.

رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظر شما درباره اظهارات رحیمی در مورد شما و طرح سروش آسمانی کذایی چیست٬ گفت: این چه شغلی است شما دارید٬ بروید دنبال یک شغل بهتر.

مشائی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا٬ که اگر شغل بهتری سراغ دارید بگویید برویم٬ گفت: خودم بیکارم٬ شغلی ندارم.

کد N724474