مرتضوی در جمع خبرنگاران:

یك چوب كبریت از سازمان تامین اجتماعی در دست زنجانی نیست

سیاست داخلی

اگر مدیران سازمان تامین اجتماعی از مدیر خود به علت انجام صحیح کارها سکه بگیرند خوب است یا از ارباب رجوع و کارخانه‌ها رشوه بگیرند كه فساد است؟

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با تاكید بر اینكه در ارتباط با این سازمان مرتكب هیچ تخلفی نشده است، گفت: یك چوب كبریت از سازمان تامین اجتماعی در دست زنجانی نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی در حاشیه مراسم ترحیم مادر محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران در باره آخرین وضعیت پرونده‌اش گفت: دررابطه با پرونده تامین اجتماعی کوچکترین تخلفی در زمان مدیریت من صورت نگرفته است به غیر از اینکه در آن یکسال و نیم همه تلاش ما این بود که بتوانیم منابع مالی سازمان را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: مصوباتی را ما در آن دروه گرفته‌ایم که ثمره آنها در تامین اجتماعی امروز قابل مشاهده است.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: یک سری شایعات و مطالب کذبی مطرح است مبنی براینکه 137 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی داده شده که این موضوعات همه تبلیغات، جنگ روانی و کذب است.

وی گفت: الان هم که با بک زنجانی را گرفته‌اند متوجه شده‌اند حتی یک چوب کبریت از سازمان تامین اجتماعی در دست ایشان قرار ندارد. همه اتهامات او در رابطه با نفت و مسائل وزارت نفت بوده است و هیچ بحثی از تامین اجتماعی در پرونده او مطرح نیست چراكه هیچ مالی از تامین اجتماعی پیش بابک زنجانی وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ وقت رسیدگی به پرونده‌ام در هفتم ماه قبل به جهت عوض شدن بازپرس پرونده به تعویق افتاد. زیرا قرار بود استعلاماتی انجام شود و چون بازپرس جدید پرونده را مطالعه نکرده بود، رسیدگی تجدید نظر شد و مطلب خاصی دیگر وجود ندارد.

مرتضوی در واکنش به این سوال که آیا با توجه به حجم پرونده، مسیر بررسی طولانی است٬ گفت: پرونده هیچ حجمی ندارد چون خلافی در آن نیست. یک سری مسائل در رابطه با بودجه غیر شمول وجود دارد که این بودجه غیر شمول در همه سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و قانون طریق مصرف آن را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: رئیس سازمان تامین اجتماعی هم با توجه به مصوبه‌ای که در اختیار دارد این بودجه غیر شمول را هزینه می‌کند. امروز یک سری آمده‌اند به رسانه‌ها حرف‌هایی زده‌اند که کسانی از این بودجه غیر شمول پاداش گرفته‌اند. افراد بیمار یا خانواد‌ه‌های مستضعفی وجود دارند که مدیران از این بودجه غیر شمول در اختیار آنها قرار می‌دهند. اصلا بودجه غیر شمول برای همین کارها تصویب شده است ولی افرادی آمده‌اند و اسامی کسانی را در رابطه با این موضوعات منتشر کرده‌اند.

مرتضوی تصریح کرد: همین هفته قبل هم ملاحظه کردید چند صد میلیون سوء استفاده مالی در سازمان تامین اجتماعی رخ داده و کسانی در این باره دستگیر شده‌اند.

وی گفت: اگر مدیران سازمان تامین اجتماعی از مدیر خود به علت انجام صحیح کارها سکه بگیرند خوب است یا از ارباب رجوع و کارخانه‌ها رشوه بگیرند كه فساد است؟

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ما هر کاری که انجام داده ایم در چارچوب قانون بوده و بودجه غیر شمول هم در راه تصویب شده خود هزینه شده است و بر آن مبنا کار کرده‌ایم.

مرتضوی تصریح کرد: هر وزیر و مدیری قانونی که مجلس تصویب می‌کند را اجرا می‌کند و ما هم در راستای مصوبه هیات امنا عمل کرده‌ایم كه این موضوع جرم نیست.

 

کد N724461